Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Admiraal Schilders b.v. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Admiraal Schilders b.v. enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Admiraal Schilders b.v. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Admiraal Schilders b.v. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de website van Admiraal Schilders b.v. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Veiligheid

Op de website van Admiraal Schilders b.v. zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

Links

De website van Admiraal Schilders b.v. bevat links naar andere sites. Admiraal Schilders b.v. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Meldingen en aanpassingen

Admiraal Schilders b.v. behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Back To Top